Τρόποι Πληρωμής – Παραλαβής

Α. Τρόποι Πληρωμής

Απευθείας Πληρωμή

 • Για την εξόφληση ασφαλιστηρίων συμβολαίων, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου με την χρεωστική (Visa, MasterCard ή Maestro) ή την πιστωτική κάρτα σας (Visa ή MasterCard), με άτοκες δόσεις (εφόσον το επιτρέπει η κάρτα σας) και χωρίς επιπρόσθετες επιβαρύνσεις, κάντε click στην ασφαλιστική σας εταιρεία, για να μεταβείτε στην απευθείας πληρωμή των ασφαλίστρων σας:
 • Live-Pay της τράπεζας Eurobank, εφόσον η ασφαλιστική εταιρεία που σας ενδιαφέρει είναι καταχωρημένη στην κατηγορία “Ασφάλειες”.

Με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού

 • Μέσω της υπηρεσίας web banking όλων των τραπεζών που συμμετέχουν στο Διατραπεζικό Σύστημα (ΔΙΑΣ) επιλέγοντας στο μενού την κατηγορία “Πληρωμές” και μετά “Ασφάλειες”, εφόσον η ασφαλιστική εταιρεία που σας ενδιαφέρει είναι καταχωρημένη στις διαθέσιμες πληρωμές.
 • Μέσω της υπηρεσίας phone-banking όλων των τραπεζών που συμμετέχουν στο Διατραπεζικό Σύστημα (ΔΙΑΣ).

Με μετρητά

 • Στα ταμεία όλων των τραπεζών που συμμετέχουν στο Διατραπεζικό Σύστημα (ΔΙΑΣ), με την επίδειξη του κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής ΔΙΑΣ.
 • Μέσω των μηχανημάτων κατάθεσης μετρητών όλων των τραπεζών που συμμετέχουν στο Διατραπεζικό Σύστημα (ΔΙΑΣ), με την επίδειξη του κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής ΔΙΑΣ.
 • Στο Γραφείο μας, 8ης Δεκεμβρίου 5, Ηγουμενίτσα για ποσά μέχρι €500, εντός ωραρίου λειτουργίας.

Προσοχή!!!


Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εξοφλήσετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, δηλαδή πέραν των ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 – 18:00, η εξόφληση να γίνεται απευθείας στην ασφαλιστική εταιρεία, για την άμεση ισχύ του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας.

Από 05/05/2014 βάσει του άρθρου 169 του νόμου 4261/2014 (ΦΕΚ Α 107/5-5-2014) οι ασφαλιστικές εταιρείες υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι η κάλυψη των ασφαλιστηρίων συμβολαίων τους δεν θα αρχίζει πριν από την καταβολή του ασφαλίστρου. Αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι θα πρέπει πρώτα να καταβάλλουν τα ασφάλιστρα και αμέσως μετά θα τίθενται σε ισχύ τα συμβόλαιά τους.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφόρηση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 26650 21183.


Β. Τρόποι Παραλαβής


 • Με email: Μετά την πληρωμή των ασφαλίστρων σας θα παραλάβετε το ασφαλιστήριό σας εύκολα και γρήγορα στο email σας.
 • Στον χώρο μας: Μπορείτε να παραλάβετε το ασφαλιστήριό σας από το γραφείο μας 8ης Δεκεμβρίου 5, Ηγουμενίτσα.
 • Fax: Επικοινωνήστε μαζί μας και το ασφαλιστήριό σας θα το στείλουμε με fax.
 • Ταχυδρομικώς: Αποστολή μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Ταξιδεύοντας οδικώς στο εξωτερικό

Όπως έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενο άρθρο μας, ταξιδεύοντας με το αυτοκίνητο ή τη μηχανή στο εξωτερικό, χρειάζεσαι πάντα μαζί σου το Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης, γνωστό και ως Πράσινη Κάρτα.

Η Πράσινη Κάρτα όμως από την 1η Ιανουαρίου 2021, υποχρεωτικά αλλάζει χρώμα!

Έπειτα από σχετικές οδηγίες που εξέδωσε το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης, πλέον το Πιστοποιητικό θα εκτυπώνεται σε λευκό χαρτί μεγέθους Α4, σε οριζόντια διάταξη (landscape) και το περιεχόμενο θα είναι διατυπωμένο με μαύρα γράμματα.

Θα αποτελείται από μια σελίδα. Η πρώτη όψη του θα περιλαμβάνει το κείμενο που βρίσκεται στο μπροστινό τμήμα της Πράσινης Κάρτας και η δεύτερη όψη του θα παραμένει κενή.

Το κείμενο της δεύτερης σελίδας που υπήρχε έως τώρα, με τις διευθύνσεις των γραφείων, καταργείται. Αντ’ αυτού, στην μπροστινή και πλέον μία σελίδα, στο πεδίο (8), θα αναγράφεται η διεύθυνση της ιστοσελίδας του Συμβουλίου των Γραφείων (www.cobx.org) στην οποία είναι αναρτημένες οι διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπολοίπων 47 Γραφείων του Συστήματος.

ΔΕΝ είναι απαραίτητη στις χώρες του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος): τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και την Ελβετία.

Εμείς όμως προτείνουμε να το έχετε μαζί σας και σε αυτές τις χώρες, διότι αφενός είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και αφετέρου θεωρούμε απίθανο οι αστυνομικές αρχές της χώρας που επισκέπτεστε να μπορούν να διαβάσουν ασφαλιστήριο αυτοκινήτου στην Ελληνική γλώσσα. Ούτως ή άλλως εάν είστε πελάτης μας, εκδίδεται από το γραφείο μας ΔΩΡΕΑΝ.

Για να είσαστε προετοιμασμένοι και να έχετε ένα πιο ευχάριστο ταξίδι, δείτε εδώ επιπλέον πληροφορίες για το ταξίδι σας που ισχύουν σε κάποιες χώρες.

Ελπίζοντας ότι θα βρείτε χρήσιμες τις πιο πάνω πληροφορίες σας ευχόμαστε Κ Α Λ Ο  Τ Α Ξ Ι Δ Ι!

Πράσινη Κάρτα

Η υποχρεωτική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης ισχύει μέσα στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας. Για την κυκλοφορία των οχημάτων εκτός των συνόρων της Ελλάδος και την επέκταση της κάλυψής τους από τον κίνδυνο της Αστικής Ευθύνης, απαιτείται η έκδοση ειδικού Πιστοποιητικού Διεθνούς Ασφάλισης ή Πράσινη Κάρτα.

Με την Πράσινη Κάρτα επεκτείνεται η κάλυψη της Αστικής Ευθύνης και κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας των οχημάτων εκτός Ελλάδος, ενώ παράλληλα αναστέλλεται η ισχύς όλων των συμπληρωματικών καλύψεων, εφόσον υπάρχουν. Ειδικά κάποιες συμπληρωματικές καλύψεις όπως ενδεικτικά της Νομικής Προστασίας ή και της Οδικής Βοήθειας εξακολουθούν να ισχύουν και κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας του οχήματος σε όλες τις ευρωπαϊκές και παραμεσόγειες χώρες, ανάλογα με την Πολιτική Ανάληψης Κινδύνων της κάθε ασφαλιστικής εταιρείας.

Είναι δυνατή η επέκταση των λοιπών καλύψεων αυτοκινήτων για το διάστημα παραμονής των αυτοκινήτων στο εξωτερικό, έναντι συμπληρωματικού ασφαλίστρου και μόνο μετά από σχετική έγκριση της ανάληψης κινδύνων αυτοκινήτου της εκάστοτε Ασφαλιστικής Εταιρείας.

Το γραφείο μας σας χορηγεί δωρεάν την Πράσινη Κάρτα, που είναι απαραίτητη για την κυκλοφορία του οχήματός σας εκτός των συνόρων της Ελληνικής Επικράτειας, σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία που έχετε το όχημά σας ασφαλισμένο, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται πρόσθετο ασφάλιστρο από την ασφαλιστική εταιρεία.