Ταξιδεύοντας οδικώς στο εξωτερικό

Όπως έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενο άρθρο μας, ταξιδεύοντας με το αυτοκίνητο ή τη μηχανή στο εξωτερικό, χρειάζεσαι πάντα μαζί σου το Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης, γνωστό και ως Πράσινη Κάρτα.

Η Πράσινη Κάρτα όμως από την 1η Ιανουαρίου 2021, υποχρεωτικά αλλάζει χρώμα!

Έπειτα από σχετικές οδηγίες που εξέδωσε το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης, πλέον το Πιστοποιητικό θα εκτυπώνεται σε λευκό χαρτί μεγέθους Α4, σε οριζόντια διάταξη (landscape) και το περιεχόμενο θα είναι διατυπωμένο με μαύρα γράμματα.

Θα αποτελείται από μια σελίδα. Η πρώτη όψη του θα περιλαμβάνει το κείμενο που βρίσκεται στο μπροστινό τμήμα της Πράσινης Κάρτας και η δεύτερη όψη του θα παραμένει κενή.

Το κείμενο της δεύτερης σελίδας που υπήρχε έως τώρα, με τις διευθύνσεις των γραφείων, καταργείται. Αντ’ αυτού, στην μπροστινή και πλέον μία σελίδα, στο πεδίο (8), θα αναγράφεται η διεύθυνση της ιστοσελίδας του Συμβουλίου των Γραφείων (www.cobx.org) στην οποία είναι αναρτημένες οι διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπολοίπων 47 Γραφείων του Συστήματος.

ΔΕΝ είναι απαραίτητη στις χώρες του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος): τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και την Ελβετία.

Εμείς όμως προτείνουμε να το έχετε μαζί σας και σε αυτές τις χώρες, διότι αφενός είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και αφετέρου θεωρούμε απίθανο οι αστυνομικές αρχές της χώρας που επισκέπτεστε να μπορούν να διαβάσουν ασφαλιστήριο αυτοκινήτου στην Ελληνική γλώσσα. Ούτως ή άλλως εάν είστε πελάτης μας, εκδίδεται από το γραφείο μας ΔΩΡΕΑΝ.

Για να είσαστε προετοιμασμένοι και να έχετε ένα πιο ευχάριστο ταξίδι, δείτε εδώ επιπλέον πληροφορίες για το ταξίδι σας που ισχύουν σε κάποιες χώρες.

Ελπίζοντας ότι θα βρείτε χρήσιμες τις πιο πάνω πληροφορίες σας ευχόμαστε Κ Α Λ Ο  Τ Α Ξ Ι Δ Ι!