Φροντίδα Ατυχήματος

Η  υπηρεσία Φροντίδα Ατυχήματος παρέχεται από την Ασφαλιστική σας εταιρεία, και μπορείτε να επικοινωνήσετε όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, στο  τηλέφωνο το οποίο  αναγράφεται στο  ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας και άμεσα ένας εξειδικευμένος, εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Εταιρείας θα βρίσκεται δίπλα σας παρέχοντας τις κάτωθι υπηρεσίες:

  • Θα καταγράψει τις συνθήκες του ατυχήματος και τις προτεραιότητες των οδών
  • Θα φωτογραφήσει τα εμπλεκόμενα οχήματα και θα κάνει ακριβή περιγραφή τους
  • Θα συντάξει πρόχειρο σχεδιάγραμμα του τόπου ατυχήματος
  • Θα συγκεντρώσει στοιχεία τυχόν μαρτύρων
  • Θα σας δώσει τη δυνατότητα να συμπληρώσετε τη Δήλωση Ατυχήματος εάν το επιθυμείτε και βοήθεια στη σωστή συμπλήρωση του εντύπου Φιλικού Διακανονισμού
  • Θα διαβιβάσει τη Δήλωση Ατυχήματος στην Εταιρεία, εξοικονομώντας έτσι χρόνο στον ασφαλισμένο
  • Θα σας παρέχει δωρεάν ρυμούλκηση, εφόσον αυτή προβλέπεται στο συμβόλαιό σας
  • Εφόσον δεν ευθύνεστε και ισχύουν οι προϋποθέσεις του Φιλικού Διακανονισμού, αποζημιώνεστε άμεσα και ολοκληρωτικά από την δική σας Ασφαλιστική εταιρεία.

Σας συμβουλεύουμε να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου της Φροντίδας Ατυχήματος στο κινητό σας τηλέφωνο. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να το βρείτε ή δεν το θυμάστε, συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 210 74 70 001
ERGO 210 65 04 022
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 211 10 75 709
INTERAMERICAN 1158
INTERLIFE 210 94 62 097
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ 11555
ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ 210 93 10 807
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 1158