Ταξιδεύοντας οδικώς στο εξωτερικό

Όπως έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενο άρθρο μας, ταξιδεύοντας με το αυτοκίνητο ή τη μηχανή στο εξωτερικό, χρειάζεσαι πάντα μαζί σου το Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης, γνωστό και ως Πράσινη Κάρτα.

Η Πράσινη Κάρτα όμως από την 1η Ιανουαρίου 2021, υποχρεωτικά αλλάζει χρώμα!

Έπειτα από σχετικές οδηγίες που εξέδωσε το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης, πλέον το Πιστοποιητικό θα εκτυπώνεται σε λευκό χαρτί μεγέθους Α4, σε οριζόντια διάταξη (landscape) και το περιεχόμενο θα είναι διατυπωμένο με μαύρα γράμματα.

Θα αποτελείται από μια σελίδα. Η πρώτη όψη του θα περιλαμβάνει το κείμενο που βρίσκεται στο μπροστινό τμήμα της Πράσινης Κάρτας και η δεύτερη όψη του θα παραμένει κενή.

Το κείμενο της δεύτερης σελίδας που υπήρχε έως τώρα, με τις διευθύνσεις των γραφείων, καταργείται. Αντ’ αυτού, στην μπροστινή και πλέον μία σελίδα, στο πεδίο (8), θα αναγράφεται η διεύθυνση της ιστοσελίδας του Συμβουλίου των Γραφείων (www.cobx.org) στην οποία είναι αναρτημένες οι διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπολοίπων 47 Γραφείων του Συστήματος.

ΔΕΝ είναι απαραίτητη στις χώρες του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος): τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και την Ελβετία.

Εμείς όμως προτείνουμε να το έχετε μαζί σας και σε αυτές τις χώρες, διότι αφενός είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και αφετέρου θεωρούμε απίθανο οι αστυνομικές αρχές της χώρας που επισκέπτεστε να μπορούν να διαβάσουν ασφαλιστήριο αυτοκινήτου στην Ελληνική γλώσσα. Ούτως ή άλλως εάν είστε πελάτης μας, εκδίδεται από το γραφείο μας ΔΩΡΕΑΝ.

Για να είσαστε προετοιμασμένοι και να έχετε ένα πιο ευχάριστο ταξίδι, δείτε εδώ επιπλέον πληροφορίες για το ταξίδι σας που ισχύουν σε κάποιες χώρες.

Ελπίζοντας ότι θα βρείτε χρήσιμες τις πιο πάνω πληροφορίες σας ευχόμαστε Κ Α Λ Ο  Τ Α Ξ Ι Δ Ι!

Μητρώο Μελών άμεσου διακανονισμού ζημιών από τροχαίο ατύχημα 2022

Το σύστημα Φιλικού Διακανονισμού καθιερώθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή από τα μέσα του 2000. Στην έναρξή του αφορούσε μόνο την αποζημίωση ατυχήματος με υλικές ζημιές. Από 1ης Σεπτεμβρίου 2005 καλύπτει πλέον και ατυχήματα με μικρές σωματικές βλάβες.

Η Συμφωνία Φιλικού Διακανονισμού εφαρμόζει το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (ΣΑΠ) σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, εφόσον και οι δύο εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρείες συμμετέχουν στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού. Σύμφωνα με αυτό το σύστημα η ασφαλιστική εταιρεία του αναίτιου οδηγού μπορεί να τον αποζημιώσει για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρείας που καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού.

Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού καλύπτουν τη συντριπτική πλειοψηφία του ασφαλιζόμενου στόλου αυτοκινήτων οχημάτων.

Αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας Φιλικού Διακανονισμού αποτελούν οι Πίνακες Υπαιτιότητας. Στους πίνακες υπαιτιότητας παρουσιάζονται συμφωνημένες περιπτώσεις ατυχημάτων που, όταν συμβούν, οδηγούν με απόλυτη ασφάλεια στο συμπέρασμα για το ποιος από τους δύο εμπλεκόμενους οδηγούς ευθύνεται για το ατύχημα εξ ολοκλήρου ή έστω κατά 50%.

Διευκρινίζεται ότι αυτή η Συμφωνία Φιλικού Διακανονισμού μεταξύ των εταιριών δεσμεύει αυτές και μόνον αυτές. Εάν ο αναίτιος πελάτης δεν συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της σύμβασης, δικαιούται να διεκδικήσει την αποζημίωσή του από την ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου, κατά τον έως σήμερα εφαρμοζόμενο τρόπο (κατά το κοινό δηλαδή δίκαιο).

Σημείωση
Το Επικουρικό Κεφάλαιο ως ειδικό μέλος εντάχθηκε στο μητρώο μελών άμεσου διακανονισμού ζημιών από τροχαίο ατύχημα ώστε να εξυπηρετεί πελάτες των ασφαλιστικών εταιρειών όπου ανακλήθηκε η άδεια τους.

Λίστα μελών του Φιλικού Διακανονισμού 
Κείμενο Συμφωνίας Φιλικού Διακανονισμού