Ταξιδεύοντας οδικώς στο εξωτερικό

Όπως έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενο άρθρο μας, ταξιδεύοντας με το αυτοκίνητο ή τη μηχανή στο εξωτερικό, χρειάζεσαι πάντα μαζί σου το Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης, γνωστό και ως Πράσινη Κάρτα.

Η Πράσινη Κάρτα όμως από την 1η Ιανουαρίου 2021, υποχρεωτικά αλλάζει χρώμα!

Έπειτα από σχετικές οδηγίες που εξέδωσε το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης, πλέον το Πιστοποιητικό θα εκτυπώνεται σε λευκό χαρτί μεγέθους Α4, σε οριζόντια διάταξη (landscape) και το περιεχόμενο θα είναι διατυπωμένο με μαύρα γράμματα.

Θα αποτελείται από μια σελίδα. Η πρώτη όψη του θα περιλαμβάνει το κείμενο που βρίσκεται στο μπροστινό τμήμα της Πράσινης Κάρτας και η δεύτερη όψη του θα παραμένει κενή.

Το κείμενο της δεύτερης σελίδας που υπήρχε έως τώρα, με τις διευθύνσεις των γραφείων, καταργείται. Αντ’ αυτού, στην μπροστινή και πλέον μία σελίδα, στο πεδίο (8), θα αναγράφεται η διεύθυνση της ιστοσελίδας του Συμβουλίου των Γραφείων (www.cobx.org) στην οποία είναι αναρτημένες οι διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπολοίπων 47 Γραφείων του Συστήματος.

ΔΕΝ είναι απαραίτητη στις χώρες του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος): τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και την Ελβετία.

Εμείς όμως προτείνουμε να το έχετε μαζί σας και σε αυτές τις χώρες, διότι αφενός είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και αφετέρου θεωρούμε απίθανο οι αστυνομικές αρχές της χώρας που επισκέπτεστε να μπορούν να διαβάσουν ασφαλιστήριο αυτοκινήτου στην Ελληνική γλώσσα. Ούτως ή άλλως εάν είστε πελάτης μας, εκδίδεται από το γραφείο μας ΔΩΡΕΑΝ.

Για να είσαστε προετοιμασμένοι και να έχετε ένα πιο ευχάριστο ταξίδι, δείτε εδώ επιπλέον πληροφορίες για το ταξίδι σας που ισχύουν σε κάποιες χώρες.

Ελπίζοντας ότι θα βρείτε χρήσιμες τις πιο πάνω πληροφορίες σας ευχόμαστε Κ Α Λ Ο  Τ Α Ξ Ι Δ Ι!

Ασφαλής οδήγηση

Ασφαλής οδήγηση σημαίνει πάνω από όλα προστασία της ζωής, της δικής σας και των άλλων.

Γι’ αυτό ελέγχετε σε τακτά διαστήματα τη γενική κατάσταση του οχήματός σας (φρένα, ελαστικά κ.λπ.) και οδηγείτε πάντοτε με σύνεση και προσοχή, τηρώντας τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα,

 • μην πίνετε αλκοόλ εάν πρόκειται να οδηγήσετε,
 • φοράτε πάντα τη ζώνη ασφαλείας, εσείς ως οδηγός, αλλά και οι συνεπιβάτες σας στο αυτοκίνητο,
 • φοράτε πάντα το προστατευτικό κράνος, εσείς ως οδηγός, αλλά και ο συνεπιβάτης σας στο δίκυκλο,
 • μην παραβιάζετε τους φωτεινούς σηματοδότες,
 • τηρείτε τα όρια ταχύτητας,
 • σταματάτε στο STOP και δίνετε προτεραιότητα,
 • μην κάνετε αντικανονικές και επικίνδυνες προσπεράσεις,
 • μη μιλάτε στο κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε,
 • μην οδηγείτε εάν είστε κουρασμένος.

Τι είναι ο Φιλικός Διακανονισμός

Ο Φιλικός Διακανονισμός ή Σ.Α.Π. (Σύστημα Άμεσης Πληρωμής) είναι συμφωνία μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών, με σκοπό την επιτάχυνση της αποζημίωσης και την απλοποίηση του διακανονισμού υλικών ζημιών και σωματικών βλαβών σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, η οποία εφαρμόζεται υπό προϋποθέσεις, και ο αναίτιος οδηγός ή/και ιδιοκτήτης αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του εταιρεία.

Για να ισχύσει, θα πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Οι ασφαλιστικές εταιρείες όλων των εμπλεκόμενων οχημάτων να συμμετέχουν στο Φιλικό Διακανονισμό.
 • Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε ατύχημα να μην υπερβαίνει τις 6.500 € για Υλικές Ζημιές και για τυχόν Σωματικές Βλάβες τις 30.000 € συνολικά, με ανώτατο όριο ανά ζημιωθέν πρόσωπο τις 12.000€.
 • Συμπλήρωση και υπογραφή και από τους δύο εμπλεκόμενους οδηγούς της Φιλικής Δήλωσης. 

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης εντύπου φιλικής δήλωσης μεταξύ των εμπλεκομένων οδηγών, ο καθένας υποβάλει Δήλωση ατυχήματος (θετική ο υπαίτιος, αρνητική ο αναίτιος) στην ασφαλιστική του εταιρεία.

 Έπειτα από ερώτημα της ασφαλιστικής εταιρείας του αναίτιου στην ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου για το εάν αποδέχεται την ένταξη της ζημιάς στο Σ.Α.Π. και τη λήψη θετικής απάντησης, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι δέκα εργάσιμες μέρες, η ασφαλιστική εταιρεία του αναίτιου αποζημιώνει τον πελάτη της.

Το έντυπο της Φιλικής Δήλωσης
Σε περίπτωση ατυχήματος με σύγκρουση μεταξύ περισσοτέρων των δύο οχημάτων ο διακανονισμός γίνεται ανά δύο οχήματα σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη Συμφωνία και χωρίς να είναι απαραίτητο να διακανονισθούν όλες οι ζημιές όλων των εμπλεκομένων οχημάτων, και το εκάστοτε ισχύον όριο των υλικών ζημιών εφαρμόζεται ανά διακανονισμό μεταξύ δύο οχημάτων.

Το έντυπο της Φιλικής Δήλωσης είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο έντυπο το οποίο χορηγείται στον ασφαλισμένο δωρεάν από την ασφαλιστική του εταιρεία. Με την συμπλήρωση του επιτυγχάνεται η περιγραφή του ατυχήματος με την σύμφωνη γνώμη και των δύο οδηγών. Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης της Φιλικής Δήλωσης, βρίσκονται στο πίσω μέρος του εντύπου.

Πατήστε εδώ για να κάνετε λήψη του εντύπου της Φιλικής Δήλωσης.