Ταξιδεύοντας οδικώς στο εξωτερικό

Όπως έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενο άρθρο μας, ταξιδεύοντας με το αυτοκίνητο ή τη μηχανή στο εξωτερικό, χρειάζεσαι πάντα μαζί σου το Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης, γνωστό και ως Πράσινη Κάρτα.

Η Πράσινη Κάρτα όμως από την 1η Ιανουαρίου 2021, υποχρεωτικά αλλάζει χρώμα!

Έπειτα από σχετικές οδηγίες που εξέδωσε το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης, πλέον το Πιστοποιητικό θα εκτυπώνεται σε λευκό χαρτί μεγέθους Α4, σε οριζόντια διάταξη (landscape) και το περιεχόμενο θα είναι διατυπωμένο με μαύρα γράμματα.

Θα αποτελείται από μια σελίδα. Η πρώτη όψη του θα περιλαμβάνει το κείμενο που βρίσκεται στο μπροστινό τμήμα της Πράσινης Κάρτας και η δεύτερη όψη του θα παραμένει κενή.

Το κείμενο της δεύτερης σελίδας που υπήρχε έως τώρα, με τις διευθύνσεις των γραφείων, καταργείται. Αντ’ αυτού, στην μπροστινή και πλέον μία σελίδα, στο πεδίο (8), θα αναγράφεται η διεύθυνση της ιστοσελίδας του Συμβουλίου των Γραφείων (www.cobx.org) στην οποία είναι αναρτημένες οι διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπολοίπων 47 Γραφείων του Συστήματος.

ΔΕΝ είναι απαραίτητη στις χώρες του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος): τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και την Ελβετία.

Εμείς όμως προτείνουμε να το έχετε μαζί σας και σε αυτές τις χώρες, διότι αφενός είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και αφετέρου θεωρούμε απίθανο οι αστυνομικές αρχές της χώρας που επισκέπτεστε να μπορούν να διαβάσουν ασφαλιστήριο αυτοκινήτου στην Ελληνική γλώσσα. Ούτως ή άλλως εάν είστε πελάτης μας, εκδίδεται από το γραφείο μας ΔΩΡΕΑΝ.

Για να είσαστε προετοιμασμένοι και να έχετε ένα πιο ευχάριστο ταξίδι, δείτε εδώ επιπλέον πληροφορίες για το ταξίδι σας που ισχύουν σε κάποιες χώρες.

Ελπίζοντας ότι θα βρείτε χρήσιμες τις πιο πάνω πληροφορίες σας ευχόμαστε Κ Α Λ Ο  Τ Α Ξ Ι Δ Ι!

Πράσινη Κάρτα

Η υποχρεωτική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης ισχύει μέσα στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας. Για την κυκλοφορία των οχημάτων εκτός των συνόρων της Ελλάδος και την επέκταση της κάλυψής τους από τον κίνδυνο της Αστικής Ευθύνης, απαιτείται η έκδοση ειδικού Πιστοποιητικού Διεθνούς Ασφάλισης ή Πράσινη Κάρτα.

Με την Πράσινη Κάρτα επεκτείνεται η κάλυψη της Αστικής Ευθύνης και κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας των οχημάτων εκτός Ελλάδος, ενώ παράλληλα αναστέλλεται η ισχύς όλων των συμπληρωματικών καλύψεων, εφόσον υπάρχουν. Ειδικά κάποιες συμπληρωματικές καλύψεις όπως ενδεικτικά της Νομικής Προστασίας ή και της Οδικής Βοήθειας εξακολουθούν να ισχύουν και κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας του οχήματος σε όλες τις ευρωπαϊκές και παραμεσόγειες χώρες, ανάλογα με την Πολιτική Ανάληψης Κινδύνων της κάθε ασφαλιστικής εταιρείας.

Είναι δυνατή η επέκταση των λοιπών καλύψεων αυτοκινήτων για το διάστημα παραμονής των αυτοκινήτων στο εξωτερικό, έναντι συμπληρωματικού ασφαλίστρου και μόνο μετά από σχετική έγκριση της ανάληψης κινδύνων αυτοκινήτου της εκάστοτε Ασφαλιστικής Εταιρείας.

Το γραφείο μας σας χορηγεί δωρεάν την Πράσινη Κάρτα, που είναι απαραίτητη για την κυκλοφορία του οχήματός σας εκτός των συνόρων της Ελληνικής Επικράτειας, σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία που έχετε το όχημά σας ασφαλισμένο, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται πρόσθετο ασφάλιστρο από την ασφαλιστική εταιρεία.

Ασφαλής οδήγηση

Ασφαλής οδήγηση σημαίνει πάνω από όλα προστασία της ζωής, της δικής σας και των άλλων.

Γι’ αυτό ελέγχετε σε τακτά διαστήματα τη γενική κατάσταση του οχήματός σας (φρένα, ελαστικά κ.λπ.) και οδηγείτε πάντοτε με σύνεση και προσοχή, τηρώντας τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα,

  • μην πίνετε αλκοόλ εάν πρόκειται να οδηγήσετε,
  • φοράτε πάντα τη ζώνη ασφαλείας, εσείς ως οδηγός, αλλά και οι συνεπιβάτες σας στο αυτοκίνητο,
  • φοράτε πάντα το προστατευτικό κράνος, εσείς ως οδηγός, αλλά και ο συνεπιβάτης σας στο δίκυκλο,
  • μην παραβιάζετε τους φωτεινούς σηματοδότες,
  • τηρείτε τα όρια ταχύτητας,
  • σταματάτε στο STOP και δίνετε προτεραιότητα,
  • μην κάνετε αντικανονικές και επικίνδυνες προσπεράσεις,
  • μη μιλάτε στο κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε,
  • μην οδηγείτε εάν είστε κουρασμένος.