Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ατυχήματος

Η πρώτη σας προτεραιότητα σε κάθε ατύχημα είναι να διαπιστώσετε εάν υπάρχουν τραυματισμοί έτσι ώστε να φροντίσετε να παρασχεθεί άμεσα η αναγκαία βοήθεια. Θυμηθείτε ότι δεν μετακινούμε τον βαριά τραυματισμένο και δεν βγάζουμε το κράνος από τον επιβαίνοντα δικύκλου.

Μένουμε στον τόπο του ατυχήματος μέχρι να επιληφθεί αυτού η Τροχαία. Θυμηθείτε επίσης να καταγράψετε τα στοιχεία ταυτότητας του τραυματία και το νοσοκομείο που μεταφέρθηκε, διότι θα σας ζητηθούν από την ασφαλιστική σας εταιρεία.
Να καλέσετε οποιαδήποτε ώρα και μέρα, την υπηρεσία Φροντίδα Ατυχήματος της Ασφαλιστικής σας εταιρείας, στο  τηλέφωνο  το  οποίο  αναγράφεται   στο  ασφαλιστήριο  συμβόλαιο και εξειδικευμένος συνεργάτης θα σπεύσει άμεσα στον τόπο του ατυχήματος για λήψη φωτογραφιών, επιτόπια συμπλήρωση της Δήλωσης Ατυχήματος και βοήθεια συμπλήρωσης του εντύπου Φιλικού Διακανονισμού.

Σε περίπτωση που δεν θυμάστε το τηλέφωνο της υπηρεσίας Φροντίδας Ατυχήματος, συμβουλευτείτε τον πίνακα που θα βρείτε εδώ.
Να ειδοποιήσετε την αστυνομική αρχή προκειμένου να επιληφθεί του ατυχήματος και να γίνει η καταγραφή του στο βιβλίο συμβάντων, ιδιαιτέρως εάν υπάρχουν τραυματισμοί.
Αν δεν καλέσετε την Φροντίδα Ατυχήματος (όπως περιγράφεται ανωτέρω), να θυμηθείτε μέσα σε διάστημα οκτώ ημερών να γνωστοποιήσετε το ατύχημα στην ασφαλιστική σας Εταιρεία καλώντας πάλι την υπηρεσία της Φροντίδας Ατυχήματος μέσω του ίδιου αριθμού ή να επισκεφθείτε το γραφείο μας για την υποβολή δήλωσης ατυχήματος.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να φροντίζετε ιδιαίτερα για την καταγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του άλλου οχήματος που εμπλέκεται στο ατύχημα, της ασφαλιστικής εταιρείας του, καθώς και των στοιχείων ταυτότητας και κάθε άλλου χρήσιμου στοιχείου του άλλου οδηγού / ιδιοκτήτη (π.χ. ονοματεπώνυμο οδηγού/ιδιοκτήτη, διεύθυνση, τηλέφωνα κ.λ.π.), καθώς και τα στοιχεία τυχόν μαρτύρων που παρευρίσκονται στον τόπο του ατυχήματος.