Τι είναι ο Φιλικός Διακανονισμός

Ο Φιλικός Διακανονισμός ή Σ.Α.Π. (Σύστημα Άμεσης Πληρωμής) είναι συμφωνία μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών, με σκοπό την επιτάχυνση της αποζημίωσης και την απλοποίηση του διακανονισμού υλικών ζημιών και σωματικών βλαβών σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, η οποία εφαρμόζεται υπό προϋποθέσεις, και ο αναίτιος οδηγός ή/και ιδιοκτήτης αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του εταιρεία.

Για να ισχύσει, θα πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Οι ασφαλιστικές εταιρείες όλων των εμπλεκόμενων οχημάτων να συμμετέχουν στο Φιλικό Διακανονισμό.
 • Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε ατύχημα να μην υπερβαίνει τις 6.500 € για Υλικές Ζημιές και για τυχόν Σωματικές Βλάβες τις 30.000 € συνολικά, με ανώτατο όριο ανά ζημιωθέν πρόσωπο τις 12.000€.
 • Συμπλήρωση και υπογραφή και από τους δύο εμπλεκόμενους οδηγούς της Φιλικής Δήλωσης. 

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης εντύπου φιλικής δήλωσης μεταξύ των εμπλεκομένων οδηγών, ο καθένας υποβάλει Δήλωση ατυχήματος (θετική ο υπαίτιος, αρνητική ο αναίτιος) στην ασφαλιστική του εταιρεία.

 Έπειτα από ερώτημα της ασφαλιστικής εταιρείας του αναίτιου στην ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου για το εάν αποδέχεται την ένταξη της ζημιάς στο Σ.Α.Π. και τη λήψη θετικής απάντησης, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι δέκα εργάσιμες μέρες, η ασφαλιστική εταιρεία του αναίτιου αποζημιώνει τον πελάτη της.

Το έντυπο της Φιλικής Δήλωσης
Σε περίπτωση ατυχήματος με σύγκρουση μεταξύ περισσοτέρων των δύο οχημάτων ο διακανονισμός γίνεται ανά δύο οχήματα σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη Συμφωνία και χωρίς να είναι απαραίτητο να διακανονισθούν όλες οι ζημιές όλων των εμπλεκομένων οχημάτων, και το εκάστοτε ισχύον όριο των υλικών ζημιών εφαρμόζεται ανά διακανονισμό μεταξύ δύο οχημάτων.

Το έντυπο της Φιλικής Δήλωσης είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο έντυπο το οποίο χορηγείται στον ασφαλισμένο δωρεάν από την ασφαλιστική του εταιρεία. Με την συμπλήρωση του επιτυγχάνεται η περιγραφή του ατυχήματος με την σύμφωνη γνώμη και των δύο οδηγών. Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης της Φιλικής Δήλωσης, βρίσκονται στο πίσω μέρος του εντύπου.

Πατήστε εδώ για να κάνετε λήψη του εντύπου της Φιλικής Δήλωσης.

 

Φροντίδα Ατυχήματος

Η  υπηρεσία Φροντίδα Ατυχήματος παρέχεται από την Ασφαλιστική σας εταιρεία, και μπορείτε να επικοινωνήσετε όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, στο  τηλέφωνο το οποίο  αναγράφεται στο  ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας και άμεσα ένας εξειδικευμένος, εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Εταιρείας θα βρίσκεται δίπλα σας παρέχοντας τις κάτωθι υπηρεσίες:

 • Θα καταγράψει τις συνθήκες του ατυχήματος και τις προτεραιότητες των οδών
 • Θα φωτογραφήσει τα εμπλεκόμενα οχήματα και θα κάνει ακριβή περιγραφή τους
 • Θα συντάξει πρόχειρο σχεδιάγραμμα του τόπου ατυχήματος
 • Θα συγκεντρώσει στοιχεία τυχόν μαρτύρων
 • Θα σας δώσει τη δυνατότητα να συμπληρώσετε τη Δήλωση Ατυχήματος εάν το επιθυμείτε και βοήθεια στη σωστή συμπλήρωση του εντύπου Φιλικού Διακανονισμού
 • Θα διαβιβάσει τη Δήλωση Ατυχήματος στην Εταιρεία, εξοικονομώντας έτσι χρόνο στον ασφαλισμένο
 • Θα σας παρέχει δωρεάν ρυμούλκηση, εφόσον αυτή προβλέπεται στο συμβόλαιό σας
 • Εφόσον δεν ευθύνεστε και ισχύουν οι προϋποθέσεις του Φιλικού Διακανονισμού, αποζημιώνεστε άμεσα και ολοκληρωτικά από την δική σας Ασφαλιστική εταιρεία.

Σας συμβουλεύουμε να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου της Φροντίδας Ατυχήματος στο κινητό σας τηλέφωνο. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να το βρείτε ή δεν το θυμάστε, συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 210 74 70 001
ERGO 210 65 04 022
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 211 10 75 709
INTERAMERICAN 1158
INTERLIFE 210 94 62 097
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ 11555
ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ 210 93 10 807
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 1158

TRAVEL Care & TRAVEL Cancellation

TRAVEL Care & TRAVEL Cancellation

Δύο νέα προγράμματα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης, με μοναδικό στόχο την πλήρη κάλυψη και προστασία του σύγχρονου ταξιδιώτη.
 

Πού απευθύνεται:

Το TRAVEL Care είναι ένα σύγχρονο πρόγραμμα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης που απευθύνεται σε εσάς που ταξιδεύετε συχνά, είτε για προσωπικούς είτε επαγγελματικούς λόγους, για να νιώθετε ασφαλής σε κάθε σας ταξίδι.

Τι προσφέρει:
Με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος, εξασφαλίζετε για εσάς και όσους ταξιδεύουν μαζί σας:

 • Αποζημίωση για αποσκευές
 • Αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος
 • Πλήρη Νοσηλεία, Περίθαλψη & Υγειονομική Μεταφορά
 • Έκτακτα έξοδα βοήθειας (εισιτήρια, διαμονή, μετρητά κ.α.)
 • Κάλυψη για Σωματικές Βλάβες ή Ζημίες σε τρίτους
 • Νομική Προστασία

Τέλος, με το TRAVEL Cancellation έχετε τη δυνατότητα να προστατέψετε την επένδυσή σας, καθώς σε περίπτωση ανάγκης, μπορείτε να ακυρώσετε το ταξίδι σας και να εισπράξετε εξολοκλήρου το κόστος του, χωρίς καμία επιβάρυνση.

Πώς θα το αποκτήσετε:

Αποκτήστε το online ή επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σας ενημερώσουμε και να σας βοηθήσουμε να το αποκτήσετε.